Cố vấn tầi chính - hỗ trợ chọn đối tác tín dụng tại Việt Nam.
Tài chính vi mô - những tổ chức tài chính vi mô (tiếng Anh: MFI) cung cấp giải pháp nhanh chóng các vấn đề tài chính cá nhân.

Chỉ với 3 bước để bạn có tiền mà không cần đến ngân hàng, thật đơn giản!

1
LỰA CHỌN Khoản vay
2
ĐĂNG KÝ tại trang MFI
3
NHẬN Tiền vào tài khoản ngân hàng
Lưu ý: Đăng ký tại vài trang MFI - để tăng cơ hội nhận khoản vay nếu có tổ chức từ chối bạn.
MFI TỔNG SỐ TIỀN
(VND)
KỲ HẠN
(ngày)
NĂM
(số năm)
LÃI SUẤT
(0% cho người mới)
CHỌN
1.000.000 - 10.000.000 7 - 30 22 - 60 Nhận tiền
1.000.000 - 15.000.000 7 - 30 20 - 60 Nhận tiền
500.000 - 10.000.000 100-180 22 - 55 Nhận tiền
1.000.000 - 10.000.000 7 - 21 22 - 60 Nhận tiền